Кардиопрогрессфонд содействия развитию кардиологии

0:00, 31 августа 2020
'Кардиопрогрессфонд содействия развитию кардиологии
0 8 мин.

FDA одобрило новые препараты

Одобрение FDA получил enasidenib для лечения взрослых пациентов с рецидивирующим и рефрактерным острым миелоидным лейкозом, которые имеют специфическую генетическую мутацию IDH2.

FDA выдало разрешение на применение комбинированной терапии глекапревир + пибрентасвир (glecaprevir + pibrentasvir) для лечения взрослых пациентов с хроническим вирусным гепатитом С генотипов 1–6 без цирроза печени или с компенсированным циррозом, в том числе пациентов с умеренной или тяжелой формой заболеваний почек, находящихся на диализе.

FDA разрешило применение inotuzumab ozogamicin в качестве терапии рецидивирующего и рефрактерного В-клеточного острого лимфобластного лейкоза.

Новый антибактериальный препарат одобрен для лечения взрослых пациентов с осложненными инфекциями мочевыводящих путей, включая пиелонефрит. Препарат представляет собой комбинацию меропенема (meropenem) и ваборбактама (vaborbactam).

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

29.07.2020

Педіатрія

Ферментнозамісна терапія – патогенетичний метод ефективного лікування хвороби Помпе

Однією з важливих тем сучасної педіатрії є рання діагностика та своєчасне лікування рідкісних захворювань. Саме обговоренню цих гострих питань була присвячена науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної педіатрії», яка відбулася 23-24 червня 2020 року в м. Львів за ініціативи Університету здорової дитини Няньковських. …

29.07.2020

Педіатрія

Роль лізоциму в реакціях вродженого імунітету при респіраторній інфекції у дітей

Гострі і хронічні запальні захворювання глотки у дітей є однією з найбільш частих причин звернення до лікарів первинної ланки. При цьому у дітей часто спостерігається порушення резистентності організму, зокрема зниження здатності вродженого імунітету протистояти інфекціям. …

29.07.2020

Педіатрія

Цефалоспорини III покоління в лікуванні ГРІ у дітей в умовах антибіотикорезистентності

Сьогодні однією з актуальних тем в умовах пандемії є вибір оптимальної тактики ведення та лікування пацієнтів із коронавірусною інфекцією. У рамках міжнародної науково-практичної конференції «COVID-19 та інші інфекційні захворювання у дітей та дорослих. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики», яка відбулася в режимі онлайн-трансляції 14-15 травня, крім обговорення цих проблем, науковці в своїх доповідях також висвітлили ключові аспекти призначення дітям антибіотиків в умовах антибіотикорезистентності, враховуючи певні обмеження в застосуванні деяких лікарських засобів у цієї категорії пацієнтів. …

29.07.2020

Педіатрія

Укуси кліщів: важливі аспекти ведення пацієнтів

Із настанням весняно-літнього періоду люди все частіше проводять час на відкритій місцевості. Разом із цим частішають звернення до лікарів з приводу укусів кліщів. Їх видалення з поверхні шкіри зазвичай не викликає труднощів. Але головна небезпека в тому, що кліщі є переносниками збудників великої кількості захворювань. Саме тому питання профілактики, тривалості періоду спостереження за пацієнтом, необхідних обстежень після укусу кліща є актуальними. Онлайн-конференція «Літо. Кліщі. Хвороби», організована Громадською спілкою (ГС) «Українська академія педіатричних спеціальностей», була присвячена обговоренню саме цих проблем….

Вы здесь

Главная » Новости » Новости республики

29.08.2008

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация врачей примет участие в Европейском конгрессе кардиологов. Он пройдет с 29 августа по 3 сентября в Мюнхене, рассказал корреспонденту БЕЛТА главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Беларуси, директор Республиканского научно-практического центра «Кардиология» Александр Мрочек.

На конгресс приглашены кардиологи, терапевты, кардиохирурги, реаниматологи, сотрудники фармацевтических компаний и компаний, производящих медицинскую технику и расходные материалы для кардиологии.

Главная цель форума — обсуждение важнейших проблем в области заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также обзор новейших разработок в области кардиологии и грядущих изменений в современной клинической практике. Специалисты проведут полный и глубокий анализ состояния кардиологии в современном мире, представят результаты исследований в области профилактики, диагноза и терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Во время конгресса пройдет также выставка современного лечебного и диагностического оборудования.

Как отметил собеседник, это ежегодное собрание врачей имеет большой вес в мировой медицине. На таких конгрессах специалисты знакомятся с самыми свежими научными и практическими данными, разрабатывают новые стратегии профилактики и лечения болезней, которые преждевременно уносят много человеческих жизней.

По мнению Александра Мрочека, форум такого уровня дает новый стимул в формировании идеологии в области кардиологии на годы. Представленные на этой конференции результаты многочисленных исследований ведущих кардиологов, как правило, являются основой для выработки международных рекомендаций по лечению пациентов. Поскольку Беларусь является членом Европейского общества кардиологов, эти рекомендации распространяются и на нашу страну, подчеркнул Александр Мрочек.

Традиция проведения конгресса началась в 1950 году. Он был основан представителями национальных обществ кардиологов из Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Италии, Голландии, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Югославии. До 1988 года форум проводился каждые четыре года, с 1988 года это мероприятие стало ежегодным. Сегодня конгресс объединяет свыше 40 национальных обществ.

AAP обновила рекомендации по вакцинации новорожденных против вируса гепатита В

Американская академия педиатрии (AAP) рекомендует здоровым новорожденным детям с весом более 2000 граммов введение первой дозы вакцины против вируса гепатита B в течение первых 24 часов жизни.

В случае выявления матерей с положительным HBsAg новорожденному рекомендуется введение как вакцины, так и иммуноглобулина против гепатита В в течение первых 12 часов жизни независимо от веса при рождении.

В случае, если вес новорожденного меньше 2000 г, вакцинацию следует проводить в возрасте 1 месяца в качестве рутинной профилактической меры или при выписке из больницы в зависимости от того, что произойдет раньше.

При неизвестном HBsAg-статусе матери новорожденный должен получить вакцину в течение 12 часов после рождения независимо от веса. При этом рекомендуется введение иммуноглобулина против гепатита В младенцам с массой тела при рождении не менее 2000 г в возрасте 7 дней или при выписке из больницы; для новорожденных с весом менее 2000 г – в течение 12 часов.

ACOG обновила рекомендации по лечению хориоамнионита

Ключевые положения:

 1. Американская коллегия акушеров и гинекологов (ACOG) рекомендует исключать хориоамнионит (интраамниотическую инфекцию) при подъеме температуре тела у матери до 39˚С или выше, колебаниях температуры тела в пределах 38 — 38,9˚С и присутствии хотя бы одного клинического фактора (лейкоцитоза у матери или тахикардии у плода).
 2. При подозрении или подтверждении интраамниотической инфекции следует назначать интранатальную антибиотикотерапию.
 3. Назначение антибиотиков следует рассмотреть в случае изолированной материнской лихорадки.
 4. Интраамниотическая инфекция не является причиной проведения операции кесарева сечения.
 5. Также подчеркивается критическая потребность в связи между клиницистом и группами по охране здоровья матерей и новорожденных.

AAP обновила рекомендации по артериальной гипертензии у детей и подростков

Американская академия педиатрии (AAP) обновила клинические рекомендации 2004 года. Текущий документ пришел на смену «Четвертому отчету по диагностике, оценке и лечению высокого АД у детей и подростков» (Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure in Children and Adolescents).

Ключевые изменения:

 • термин «предгипертензия» заменен на «повышенное АД»;
 • включены новые нормативные таблицы АД у детей;
 • представлена упрощенная классификация артериальной гипертензии (АГ) у подростков 13 лет и старше, которая полностью согласуется с положениями готовящихся к изданию обновленных руководств AHA и АСС по классификации АГ у взрослых;
 • АД следует измерять ежегодно у детей 3 лет и старше и подростков за исключением случаев ожирения, диабета, болезни почек, коарктации в анамнезе, приема лекарств, повышающих АД — таким детям измерение АД необходимо при каждом оказании медицинских услуг;
 • расширена роль амбулаторного мониторинга АД. Его необходимо выполнять для оценки пациентов высокого риска: с вторичной АГ, хронической болезнью почек, наличием структурных почечных аномалий, сахарным диабетом, ожирением, после трансплантации солидных органов, синдромом обструктивного апноэ сна, коарктацией аорты в анамнезе, генетическим синдромом, связанным с АГ (нейрофиброматоз, синдромы Тернера и Уильямса), получающим гипотензивные препараты, рожденным преждевременно, а также с подозрением на гипертонию белого халата;
 • амбулаторный мониторинг АД необходимо выполнять, если офисное АД классифицируется как повышенное в течение года или больше или как гипертония 1 стадии в течение 3 визитов в клинику;
 • пересмотрены рекомендации проведения ЭхоКГ у детей с вновь диагностированной АГ – как правило, проведение процедуры необходимо только перед началом лекарственной терапии.

Классификация АГ у детей и подростков

(процентили по возрасту, полу и росту представлены в таблицах руководства):

Нормальное АД:

1 год — 13 лет: меньше 90 процентиля;

старше 13 лет: меньше 120 мм рт.ст. / меньше 80 мм рт.ст.

Повышенное АД (ранее называлось предгипертензией):

1 год — 13 лет: между 90 процентилем (равно или выше) и 95 процентилем (ниже); или между 120/80 мм рт.ст. и 95 процентилем;

старше 13 лет: 120 -129 мм рт.ст./ меньше 80 мм рт.ст.

Гипертония 1 степени:

1 год — 13 лет: значения между 95 процентилем (равно или выше) и значением 95 процентиля +12 мм рт.ст.

старше 13 лет: 130-139 мм рт.ст./80-89 мм рт.ст.

Гипертония 2 степени:

1 год — 13 лет: равно или выше 95 процентиля + 12 мм рт.ст.; или равно 140/90 мм рт.ст. и выше;

старше 13 лет: 140/90 мм рт. ст. и выше.

Стратегия профилактики АГ у детей: поддержание нормального индекса массы тела, соблюдение диеты DASH, предотвращение чрезмерного потребления натрия и регулярная физическая активность.

Цель нефармакологической и фармакологической терапии у детей и подростков с диагнозом АГ:  снижение систолического и диастолического давления ниже 90 процентиля (у детей) и 130/80 мм рт.ст. (у подростков старше 13 лет).

Терапия АГ: после неудачных попыток изменения образа жизни (особенно с гипертрофией левого желудочка по данным ЭхоКГ, симптоматической гипертонией или АГ 2 степени с ожирением) необходимо начать фармакологическую терапию ингибитором АПФ, блокатором рецептора ангиотензина II, блокатором кальциевых каналов длительного действия или тиазидным диуретиком. 

CDC: подведены итоги эпидемии гриппа 2016/2017 годов

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) представили заключительный отчет с анализом эпидемии гриппа сезона 2016/2017 годов.

Ключевые положения:

 1. Сезон гриппа 2016/2017 годов (2 октября 2016 — 20 мая 2017 годов) характеризует умеренная активность эпидемиологического процесса. Вирусы гриппа A(H3N2) преобладали в течение всего сезона, однако с конца марта по май доминировали вирусы группы В. 
 2. Наиболее уязвимой была категория лиц старше 65 лет: 31,8% инфекций от общего количества пациентов.
 3. Заболеваемость гриппом среди других возрастных групп:

0-4 лет — 8%;

5-24 года — 30,4%;

25-64 лет — 29,8%;

 1. A(H3N2) преобладал среди всех возрастных групп, наибольшая доля вирусов гриппа B выявлена у лиц в возрасте 5-24 лет.
 2. 99,3% вирусов A(H1N1) антигенно совпали с компонентом вакцин для Северного полушария сезона 2016/2017 годов.
 3. 94,9% вирусов гриппа A(H3N2) антигенно совпали с компонентом вакцин для Северного полушария сезона 2016/2017 годов.
 4. Агентство сообщает об обнаружении 42 вирусов A(H3N2), антигенно отличных от эталонного. Штаммы охарактеризованы как A/Switzerland/9715293/2013, были включены в состав вакцин Северного полушария в 2015/2016 годах.
 5. Все 2569 исследуемых вирусов были чувствительны к озельтамивиру, занамивиру и перамивиру.
Оцените статью
Понравилась статья?
Комментарии (0)
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит
Добавить комментарий
Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *